Tuncer ASUNAKUTLU

MAX WEBER VE BÜROKRASI TEORISI


MAX WEBER VE BÜROKRASi TEORİSİ

Bayram COŞKUN / Tuncer ASUNAKUTLU

GİRİŞ

Weber  bürokratik örgütlenmenin ideal tipini ortaya koymakla ünlüdür ve ortaya koyduğu tip günümüzde hala geçerlidir. Weber bürokrasiyi devlet yönetimindeki ‘yasal otorite’nin saf tipi olarak incelemiştir. Ancak bürokratik örgütlenme tipinin sadece siyasal otoriteye özgü olmadığını, modern endüstri toplumunda ortaya çıkan özel girişimler, siyasal partiler, üniversiteler, gazeteler gibi kuruluşlar içinde geçerli olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla Weber, sosyal yaşamın bir çok alanında önemli etkileri bulunan bir bilim adamı ve düşünür olarak değerlendirilmelidir. Bu etkilere sahip bir bilim adamı olarak Weber’in  yaşamı ve görüşlerinin incelenmesi günümüz açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu görüşten yola çıkarak çalışmada Weber’in bürokrasi hakkındaki görüşleri ve ortaya koyduğu ‘bürokrasi tipi’nin yapısı inceleme konusu yapılmaktadır. Çalışmada ayrıca Weber’in yaşamına ilişkin genel bilgiler sunulmakta ve görüşlerinin oluşumunda etkilendiği çevresel etkenler ile felsefesinin ve görüşlerinin temel unsurları incelenmektedir. Bu sayede Weber’in Bürokrasi yaklaşımını oluşturmasına olanak hazırlayan koşulların araştırılması amaçlanmıştır.


READ FULL ARTICLE
 
Tuncer Asunakutlu: Ana Sayfa Makaleler MAX WEBER VE BÜROKRASI TEORISI